Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức
Posted by

Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức

Nhằm thúc đẩy và nâng cao năng lực trong lĩnh vực công trình bền vững tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Công hòa liên bang Đức, Fairventures Worldwide, đơn vị chủ quản Chương trình E4G – Cơ sở Dữ liệu và Mạng lưới công trình xanh tại Việt Nam và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart, đồng hợp tác tổ chức ‘Chương trình phát triển công trình bền vững’.

Mục tiêu của chương trình
Thực hiện công trình bền vững điển hình đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho công trình bền vững của Đức, dựa trên thiết kế tích hợp và kiểm soát chất lượng thông qua mô phỏng năng lượng.

Điểm nổi bật của chương trình
Ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu dự án sẽ được tư vấn về chiến lược thiết kế bền vững bởi các chuyên gia khí hậu kỹ thuật công trình của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart và tổ chức Fairventures Worldwide.
Kinh phí tư vấn tối ưu hóa hiệu quả công trình do Giáo sư Volkmar Bleicher và cộng sự của Ông thuộc trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart và các chuyên gia thuộc Fairventures thực hiện sẽ được tài trợ cho dự án.

Đối tượng tham gia chương trình
Chủ đầu tư công trình, kiến trúc sư, kỹ sư và/hoặc các bên liên quan đang sở hữu hoặc tham gia dự án xây dựng trong giai đoạn tiền thiết kế hoặc đang lên ý tưởng thiết kế.

Chi tiết thông tin liên hệ
Cô Trần Thị Thu Phương
Kỹ sư dự án
Email: phuong.tran@e4g.org

0 Comments Off on Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức 1276 12 August, 2015 Tin hoạt động của E4G, Uncategorized August 12, 2015
2 votes

Facebook Comments