Công trình

Phần Công trình đề cập tới 4 mục chính: Công trình hiệu quả năng lượng, Công trình Xanh, Tài nguyên và Giải pháp

Trong mục “CÔNG TRÌNH“, E4G cung cấp những ví dụ cho thấy các thiết kế công trình có thể đạt được hiệu quả về mặt năng lượng và tài nguyên mà không cần tới chi chí đầu tư lớn hay phải hi sinh sự tiện nghi. Các ví dụ được đưa ra đánh giá có quy mô từ nhà ở dân dụng nhỏ cho tới tòa nhà văn phòng, thương mại.

Bạn đọc có thể truy cập vào mục “TÀI NGUYÊN” để tìm kiếm nhiều loại thông tin, tài liệu bao gồm: sách, sổ tay và cẩm nang, nghiên cứu … Hầu hết tài liệu có thể tải về để đọc vào thời điểm thuận tiện nhất cho bạn.

Cuối cùng, mục “Giải pháp thiết kế” mang lại cung cấp cái nhìn sâu sắc về Thiết kế Xanh. Bạn được quyền chọn lựa giữa đọc online hoặc tải về file PDF của toàn bộ bài viết.

Một tòa nhà EE được thiết kế, trang bị và hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn so với tòa nhà thông thường.

Một công trình xanh được thiết kế để giảm thiểu tác động tổng thể của môi trường xây dựng lên sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.

Cung cấp các tài nguyên khác nhau có thể tải về được gồm: Sách và Sổ tay, Nghiên cứu, Video và Link liên kết,…

Thảo luận chi tiết về các chiến lược thiết kế hoặc thiết bị hiệu quả năng lượng được trình bày trong phần Công trình Xanh, Công trình Hiệu quả Năng lượng