Công trình xanh

Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên thông qua:
– Sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả
– Bảo vệ sức khỏe người sử dụng, nâng cao năng suất lao động và đem đến những tác động tích cực cho cộng đồng xung quanh
– Giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường

Các công trình hiệu quả năng lượng được giới thiệu trong khuôn khổ website này là những công trình có ít nhất một giải pháp với mức độ tiết kiệm trong tiêu thụ có thể tính toán được, và giải pháp này có thể áp dụng và nhân rộng tại Việt Nam và các quốc gia với cùng điều kiện khí hậu.

Thành phố: Khác
Loại hình: Mixed-use Building
Năm: 2010
Diện tích sàn: 633.4 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Office Building
Năm: 2009
Diện tích sàn: 5000 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 2013
Diện tích sàn: 387.9 m2
Thành phố: Bình Dương
Loại hình: Residential Building
Năm: 2012
Diện tích sàn: 80 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 1999
Diện tích sàn: 155 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 2007
Diện tích sàn: 196 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 224 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 120 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Residential Building
Năm: 2005
Diện tích sàn: 0 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Residential Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 120 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Education Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 3800 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Residential Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 322.2 m2
Thành phố: Quảng Ninh
Loại hình: Residential Building
Năm: 2012
Diện tích sàn: 381.6 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 531 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 0
Diện tích sàn: 0 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Residential Building
Năm: 2013
Diện tích sàn: 516 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 372 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Residential Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 18800 m2
Thành phố: Nha Trang
Loại hình: Others
Năm: 2011
Diện tích sàn: 450 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Others
Năm: 2010
Diện tích sàn: 0 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Education Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 6564 m2
Thành phố: Nha Trang
Loại hình: Others
Năm: 2011
Diện tích sàn: 350 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Residential Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 54 m2
Thành phố: Bình Dương
Loại hình: Commercial Building
Năm: 2013
Diện tích sàn: 16118 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2013
Diện tích sàn: 7500 m2

Tổng cộng 25 Công trình xanh