Nghiên cứu chuyên sâu

Chủ đề nghiên cứu Loại hình Công trình Ngôn ngữ Loại hình bài nghiên cứu

Hiển thị trang số 1 của 4 Trang sauNăm: 2013
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
PhD Thesis

Bấm vào đây để tải về


Ngôi nhà bền vững tại Việt Nam: Các chiến lược thiết kế thích ứng khí hậu nhằm tối ưu hóa tiện nghi vi khí hậu (từ: TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn)

Chủ đề nghiên cứu: Technical guidlines & solutions

Miêu tả:

Bài nghiên cứu nhằm đưa ra gợi ý các chiến lược thiết kế hướng tới đảm bảo tiện nghi nhiệt và hiệu quả năng lượng cho công trình với một chi phí hợp lý cho ba loại hình tòa nhà tại Việt Nam. Nghiên cứu dựa vào mô hình tiện nghi nhiệt cho người Việt Nam, công cụ phân tích khí hậu, các nghiên cứu về nhà ở truyền thống, các công cụ mô phỏng, đo đạc hiện trường và công cụ phân tích độ nhậy Monte Carlo.

Năm: 2003
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Article

Bấm vào đây để tải về


Vùng Tiện Nghi Nhiệt Với Người Việt Nam (từ: Nguyen My Hang, Doan Vuan Huyen, Pham Thi Minh Duc, Nguyen Van Khoan, Nguyen Ngoc Bach, Tadashi Oishi, Hiromi Tokura)

Chủ đề nghiên cứu: Others

Miêu tả:

Một trong những nghiên cứu chính thức về vùng tiện nghi nhiệt cho Việt Nam, được thực hiện bởi sự phối hợp giữa các trường Đại học của Việt Nam, Nhật Bản, Hồng Kong và Phần Lan . 40 người Việt tham gia thí nghiệm tại Hà Nội ghi nhận lại mức độ tiện nghi của họ. Có trên 90% số người tham gia thí nghiệm thấy rằng nhiệt độ phòng từ 24-29 độ C, độ ẩm tương đối 40% là ở mức tiện nghi ( thuộc mức "hơi ấm", "tiện nghi", "hơi mát"). Các vùng tiện nghi này cao hơn so với vùng tiện nghi 20-24 độ C, được khuyến nghị bởi ISO-7730 (1994).

Năm: 2013
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Brochure

Bấm vào đây để tải về


Regional Energy Efficiency Policy Recommendations (từ: International Energy Agency (IEA) & Asian Development Bank)

Chủ đề nghiên cứu: Technical guidlines & solutions

Miêu tả:

Công cụ gồm 20 chính sách hiệu quả năng lượng nhằm khuyến khích và hợp nhất các bên có liên quan tới công trình hiệu quả năng lượng tại Đông Nam Á. Đồng thời cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, chính phủ cái nhìn về cơ hội mở rộng quy mô phát triển hiệu quả năng lượng tại nước mình.

Năm: 0000
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Report

Bấm vào đây để tải về


Kết quả khảo sát về nhận thức phát triển bền vững (từ: A/Prof.Phr. Trinh Duy Luân)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu bước đầu về nhận thức các nhà chuyên môn về Phát triển bền vững và Phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam như là thành phố Hà Nội hiện nay. Nội dung này được triển khai những thành phần như: nhận thức về PTBV, về phát triển đô thị bền vững, những yếu tố của PTĐTBV về môi trường và về xã hội, những khó khăn, thách thức cùng các đề xuất nhằm thực hiện PTĐTBV tại Hà Nội trong tương lai. Đây chính là nội dung chính được trình bày trong báo cáo này Kết quả khảo sát này.

Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Slide Presentation

Bấm vào đây để tải về


Công trình xanh trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị nhanh (từ: Dirk Schwede)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

Các biện pháp để thiết kế đạt hiệu quả năng lượng và thích ứng với môi trường Việt Nam

Năm: 2011
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
General

Bấm vào đây để tải về


An investigation on climate responsive design strategies of vernacular housing in Vietnam (từ: Anh-Tuan Nguyen, Quoc-Bao Tran, Duc-Quang Tran, Sigrid Reiter)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

Energy conservation issues and environmental problems in recent years have increased interest in traditional architecture which is well known for its energy saving designs. This paper thoroughly investigates vernacular housing designs and evaluates on the aspect of building physics. A new research methodology which is adapted to the natural and social context of Vietnam was proposed and applied. The process was carried out step by step, including: climate zoning, systematic analysis, in-situ survey and building simulations. The results of this study indicate that vernacular housing in Vietnam is creatively adapted to the local natural conditions and uses various climate responsive strategies. Through this study, the most frequently used strategies and their effectiveness were derived. The authors also found that under extreme weather conditions, traditional designs might not be
sufficient to maintain indoor thermal comfort.

Năm: 0000
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
General

Bấm vào đây để tải về


An Application fo Eco-design Feature in Traditional Folk Housing to High-rise housing of Vietnam (từ: Le Thi Hong Na and Jin-Ho Park)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

This pa per is concerned with the application of eco-features in Vietnamese traditional folk housing to high-rise housing. One of the main haracteristics of vernacular houses is that they are de signed w ith a deep understanding a nd re spect for na ture, but t his design-with-nature
approach is n o longer found in t he modern houses. The values of c onventional dwelling must be considered a nd a pplied in the fut ure eco-housing design proc ess. F irstly, t his paper int roduces briefly about the climate and the environment in Northern Vietnam and their ef fects on traditional folk housing. Next, ec ological elements ar e addre ssed by an arc hitectural exa mination of the composition of the typical Vietnamese folk housing in relation to the local climate conditions and Vietnamese lifestyle. The result from actuality survey in D uong Lam, which is the o ldest ancient village in Vietnam, are given. Finally, several models are proposed to apply the considered factors to high-rise h ousing design in urban Vietnam. The t raditional Vietnamese house is an important source for the creation of a Vietnamese identity in architecture because it reflects and expresses the way of life of its users and was evolved by the Vietnamese over generations adapting to their needs, culture and environment.

Năm: 2013
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Slide Presentation

Bấm vào đây để tải về


Climate appropriate design for energyefficiency and comfort – modern buildings in tropical climate (từ: Dr. Dirk Schwede, PhD)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

summary
 the people in Asia will change their life style and their consumption
habits with the increasing economic possibilities
 the share of the construction industry on the resource demand is high
and will increase in future
 the tropical climate puts high demand on the energy demand for cooling
and efficient cooling technology is not available
 currently prevailant user behaviour
is resource saving
► New building typologies are needed that are adapted to
 climate and environment
 resource demand
 new life concepts

Năm: 2007
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Report

Bấm vào đây để tải về


PEER REVIEW ON ENERGY EFFICIENCY IN VIET NAM (từ: The APEC Energy Working Group)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

This report presents the result of a peer review on energy efficiency in Viet Nam. Viet Nam volunteered to undertake a peer review and this was the third review of an APEC economy undertaken the PREE.

Năm: 2012
Ngôn ngữ: English
Loại hình nghiên cứu:
Slide Presentation

Bấm vào đây để tải về


How to promote Green Building in Vietnam? (từ: VGBC)

Chủ đề nghiên cứu:

Miêu tả:

CONTENTS:
How to develop Green Building in Vietnam?
The Vietnamese context and the challenges
What is a Green Building?
How can they address those issues?
The world green building momentum
What is a green building rating tool?
How to develop Green Building in Vietnam?Hiển thị trang số 1 của 4 Trang sau