Posted by

Công cụ phân tích năng lượng của Autodesk: Ecotect & Vasari

Tổng quan phân tích thời tiết cùng các công cụ của Autodesk
1Nhiệt độ và độ ẩm

Hiểu về nhiệt độ và độ ẩm có thể giúp ta quyết định sẽ sử dụng phương pháp làm mát thụ động hoặc sưởi thụ động nào.
Biểu đồ độ ẩm là công cụ phổ biến nhất để phân tích các khía cạnh này của thời tiết. Công cụ rất mạnh này được tích hợp trong phần mềm Ecotect Weather Tool. Ta có thể nhập dữ liệu về các vùng tiện nghi của con người vào trong công cụ này để xem các biện pháp thụ động này có thể mở rộng vùng tiện nghi như thế nào, đồng thời phân tích xem có thể tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng khi không sử dụng các biện pháp làm mát và sưởi chủ động.
Độ bù nhiệt là một phương pháp khác tương đối phổ biến để phân tích con người cần tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để làm mát hoặc sưởi ấm (cả chủ động và thụ động). Khi sử dụng phần mềm Ecotect, ta có thể tính độ bù nhiệt trong thẻ Phân tích nhiệt dựa vào mô hình tính toán và vùng khí hậu của chúng ta.
2 Với công trình này ở Nashville, TN biểu đồ Độ bù nhiệt Ecotect cho thấy ta cần bù mát trong những tháng hè và bù ấm trong những tháng mùa đông.
Dữ liệu nhiệt trong ngày thể hiện chu kỳ nhiệt và bức xạ tại hiện trường. Mỗi cột trong biểu đồ cho thấy dữ liệu cụ thể của một ngày trong tháng. Mặc dù cả phần mềm Vasari / Revit và Ecotect đều cung cấp dữ liệu nhiệt, mỗi phần mềm lại thể hiện theo những cách khác nhau.
3Đồ thị nhiệt trung bình ngày ở Nashville, TN này được trích xuất từ Ecotect. Toàn bộ các điểm nhiệt bầu khô đều được hiển thị, trong khi các điểm nhiệt bầu ẩm thì không. Trong những tháng mùa đông, dải nhiệt thường thấp hơn mức tiện nghi nên ta có xu hướng dùng các thiết bị sưởi (dù bức xạ mặt trời ban ngày rất cao). Còn trong những tháng hè dải nhiệt lại xấp xỉ mức tiện nghi nên ta có thể sử dụng biện pháp điều hòa thụ động cho công trình dù cho độ chênh nhiệt giữa ngày và đên là tương đối lớn.
4Biểu đồ khí hậu trong ngày trích xuất từ Vasari/Revit cũng của khu vực Nashville,TN. Tuy nhiên biểu đồ này được thể hiện hoàn toàn khác.
Gió
Hoa gió cho chúng ta biết tốc độ và hướng gió. Phần mềm Autodesk thể hiện dữ liệu này cả ở khía cạnh tốc độ và tần suất phân bố.
Phần mềm Vasari/Revit: ta có thể sử dụng công cụ Hoa gió trong phần mềm Vasari để tìm hiểu các biểu đồ gió (hay còn được gọi là Hoa gió Ecotect, vì tính năng này có nguồn gốc từ phần mềm Ecotect). Trong thẻ Kết quả và so sánh, mục báo cáo phân tích năng lượng của phần mềm Vasari/Revit có thể hiện cả dữ liệu hàng tháng và hàng năm bằng hoa gió tĩnh.
5Tần suất phân bố cho thấy kết quả trung bình hàng năm, trích suất từ công cụ Hoa gió của Vasari.
6Vasari cũng cho phép ta đặt hoa gió vào hiện trường công trình (trong hình là biểu đồ gió ở San Diego)
Phần mềm Ecotect: ta có thể dùng công cụ Weather Tool để phân tích hoa gió. Các dữ liệu của Ecotect bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa. Dựa vào đó ta có thể biết gió nóng hay lạnh, ẩm hay khô.
7Dữ liệu gió trong Ecotect (biểu đồ tần suất) cũng cho thấy nhiệt độ gió, lượng mưa và độ ẩm tương ứng. Lượng gió lạnh thổi mạnh từ phía Tây Bắc dù không thương xuyên. Trong phần lớn thời gian gió thổi xuống từ phía Nam. Lượng gió này tương đối ấm và có đổ ẩm vừa phải, khoảng 55%.
Mặt trời
Vị trí của mặt trời có thể được hiển thị trong Vasari / Revit và Ecotect. Công cụ biểu đồ mặt trời đặt một hình cầu vào trong mô hình tính toán với lượng gió thiết kế để ta hình dung vị trí của mặt trời tại những thời điểm nhất định trong ngày và trong năm. Nếu ta cho hiển thị ở chế độ đổ bóng, ta sẽ thấy bóng đổ của công trình chuyển động khi mặt trời di chuyển trên bầu trời.
8Biểu đồ mặt trời áp dụng cho một công trình ở Nashville, TN hiển thị thời điểm giữa trưa của ngày Đông chí, ngày ngắn nhất trong năm (21/12).Thời gian mặt trời mọc và lặn thể hiện bằng màu đỏ và cam.
Công cụ biểu đồ mặt trời này thể hiện các thông tin trực quan hơn so với Ecotect Weather Tool (thẻ Vị trí mặt trời). Tuy nhiên công cụ của Ecotect lại cung cấp nhiều cách phân tích chi tiết vị trí mặt trời hơn.
9Phân tích cùng biểu đồ mặt trời ở Nashville như phân mềm Vasari, nhưng công cụ của Ecotect cho thấy nhiều dữ liệu hơn.
Hiểu được quỹ đạo mặt trời và bóng đổ sẽ giúp ta có biện pháp sưởi và chiếu sáng thụ động tối ưu cho công trình.
Bức xạ mặt trời tại khu vực nghiên cứu sẽ cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về tác động của mặt trời đến thiết kế. Nắm được lượng bức xạ trực tiếp và gián tiếp sẽ giúp ta quyết định liệu có thể dùng biện pháp thiết kế tận dụng năng lượng mặt trời thụ động được không và liệu khu đất thiết kế có thích hợp với việc dử dụng năng lượng mặt trời hay không.
Phần mềm Vasari / Revit đều có thể cung cấp dữ liệu về bức xạ mặt trời thông qua đồ thị Nhiệt độ ngày. Đồ thị này là một phần của báo cáo phân tích năng lượng Kết quả và So sánh.
10Bức xạ mặt trời trực tiếp và gián tiếp được mô tả bằng các đường màu tím và xanh da trời nhạt trong biểu đồ Nhiệt độ ngày trung bình tại Nashville, TN.
Thẻ Dữ liệu theo giờ của Ecotect Weather Tool cung cấp dữ liệu về độ che phủ mây, bức xạ mặt trời trực tiếp, gián tiếp. Qua đó ta có cái nhìn tổng thể tốt hơn về khu đất xây dựng trong ngày và trong cả năm.
11Biểu đồ Ecotect Weather Tool về bức xạ mặt trời bất thường trong năm (màu xanh thể hiện tháng lạnh nhất, màu đỏ thể hiện những tháng nóng nhất)
12Biểu đồ Ecotect Weather Tool về bức xạ mặt trời trực tiếp, gián tiếp và độ che phủ mây ở Nashville, TN.

0 0 6984 04 August, 2014 August 4, 2014
2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments