Posted by

Đỗ Mạnh Dũng

Đỗ Mạnh Dũng
4 votes
Họ tên
:
Đỗ Mạnh Dũng
Nghề nghiệp
:
Giám đốc Ban dịch vụ Quản lý và Kinh doanh Năng lượng của Schneider Electric Việt Nam
Chuyên môn
:

Hiệu quả và Dịch vụ Năng lượng

Đơn vị công tác
:
Schneider Electric Việt Nam
Kinh nghiệm
:

Ông hiện là giám đốc Ban Dịch vụ Quản lý và Kinh doanh Năng lượng của Schneider Electric Việt Nam. Trong hơn 7 năm làm việc tại công ty trong lĩnh vực Hiệu quả và Dịch vụ Năng lượng, ông bắt đầu từ các vị trí kỹ sư Dịch vụ Công trình, kỹ sư Kinh doanh dịch vụ, trưởng nhóm chương trình Hiệu quả năng lượng, trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh và hiện nay là Giám đốc Kinh doanh. Ông đã tới các nước Singapo, Thái Lan, Malayxia, Inđônêxia, Ấn Độ, Pháp để học tập, làm việc và nghiên cứu một số vấn đề về công nghệ TKNL, chiến lược kinh doanh, triển khai chiến lược. Ở Việt Nam, ông tham gia chỉ đạo nhóm Hiệu quả năng lượng và từ một sáng kiến nhỏ đã phát triển lên thành một trong những lĩnh vực hoạt động có lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng bền vững cao nhất (bình quân 50%) của công ty

Website
:

0 Comments Off on Đỗ Mạnh Dũng 1460 02 April, 2014 April 2, 2014
4 votes

Facebook Comments