Posted by

Dương Trung Kiên

Dương Trung Kiên
6 votes
Họ tên
:
Dương Trung Kiên
Nghề nghiệp
:
Giảng viên
Chuyên môn
:

Quản lý năng lượng

Đơn vị công tác
:
Khoa Quản lý Năng lượng - Trường Đại học Điện lực
Kinh nghiệm
:

Ông Dương Trung Kiên tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Kinh tế năng lượng năm 2004 và công tác tại Khoa Quản lý năng lượng - Đại học Điện lực từ năm 2005 và hiện nay ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Quản lý năng lượng - Đại học Điện lực. Ngoài công việc giảng dạy, ông cũng đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp Nhà nước, Bộ, ngành và cấp trường. Một số dự án mà ông tham gia như: "Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp Việt Nam (02 doanh nghiệp)" (2012), "Xác định chuẩn định mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà công sở Việt Nam" (2011), "Xây dựng Mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam" (2010), "Khảo sát đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong DNNVV tại 2 tỉnh Thanh Hoá và Quảng Ninh" (2007). Một số công trình khoa học mà ông tham gia đã được công bố trên các tạp chí, ví dụ như: "Hệ thống tích hợp năng lượng gió và mặt trời cho chiếu sáng công cộng" - Tạp chí Công nghiệp (ISSN 0868-3778), số tháng 10+11/2009; "Oppotunities for saving energy in the cement industry in Vietnam" - Ho Chi Minh city University of Technology, Oct. 21 – Oct. 23, 2009 IFOST 2009; "Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công nghệ nấu bia trong nhà máy sản xuất bia" - Tạp chí khoa học và công nghệ Năng lượng (ISSN:1859-4557), số 2, 2011.

Website
:

0 Comments Off on Dương Trung Kiên 1495 26 April, 2014 April 26, 2014
6 votes

Facebook Comments