Posted by

Hoàng Mạnh Nguyên

Hoàng Mạnh Nguyên
4 votes
Họ tên
:
Hoàng Mạnh Nguyên
Nghề nghiệp
:
Viện trưởng Viện Kiến trúc Nhiệt đới
Chuyên môn
:

Tư vấn kiến trúc, thiết kế về thích ứng khí hậu và hiệu quả năng lượng

Đơn vị công tác
:
Viện Kiến trúc Nhiệt đới, Đai học Kiến trúc Hà Nội (ITA-HAU)
Kinh nghiệm
:

Ông đã tham gia thực hiện các dự án ở làng chài Nai Hiên Đông, Tp Đà Nẵng (1996), K300 - nhà ở cho sỹ quan quân đội và gia đình ở Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (1999), Trung tâm Thương mại Móng Cái, tỉnh Móng Cái (2003), Tháp Sông Đà (2008) và tham gia khôi phục công trình trụ sở Học viện Hành chính Trung ương (2012). Ông được nhận bằng khen trong cuộc thi thiết kế nhà ở cho người thu nhập trung bình Việt Nam (2004), giải 3 cuộc thi thiết kế Cửa khẩu Việt Nam - Bộ Xây dựng (2007), giải nhì cuộc thi thiết kế nhà ở nông thôn Việt Nam của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (2008) và giải nhì cuộc thi quốc tế "Tính bền vững xã hội của các quận truyền thống' ở Xơ un, Hàn Quốc - UNESCO (2009)"

Website
:

0 Comments Off on Hoàng Mạnh Nguyên 1294 07 April, 2014 April 7, 2014
4 votes

Facebook Comments