Posted by

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh
1 vote
Họ tên
:
Nguyễn Quang Minh
Nghề nghiệp
:
Kiến trúc sư, giảng viên đại học và chuyên gia nghiên cứu
Chuyên môn
:

Phát triển đô thị bền vững và kiến trúc xanh, nhà ở đô thị, công trình công cộng, xã hội học đô thị.

Đơn vị công tác
:
Đại học Xây Dựng
Kinh nghiệm
:

2000 - 2005 Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc công nghiệp và đô thị Việt Nam - Bộ Xây dựng, Kiến trúc sư
2005 - 2006 Ban Lịch sử và học thuyết kiến trúc - Khoa Kiến trúc - Đại học Xây Dựng Hà Nội, Cộng tác viên nghiên cứu
Năm 2010 đến nay Khoa Kiến trúc và Quy hoạch đô thị - Đại học Xây dựng, Giảng viên, nhà nghiên cứu khoa.

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Quang Minh 1014 06 November, 2014 November 6, 2014
1 vote

Facebook Comments