Posted by

Nguyễn Quang Toàn

Nguyễn Quang Toàn
1 vote
Họ tên
:
Nguyễn Quang Toàn
Nghề nghiệp
:
Giám đốc
Chuyên môn
:

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp kiến trúc xanh, đặc biệt về vườn đứng

Đơn vị công tác
:
Công ty cổ phần kiến trúc xanh Greenmore Việt Nam
Kinh nghiệm
:

2013 – Nay: Công ty cổ phần kiến trúc xanh Greenmore Việt Nam – Giám đốc
2012-2013: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng cảnh quan xanh Việt Nam - Giám đốc kiến trúc
2011-2012: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế và Tư vấn xây dựng - Bộ Quốc phòng – Kiến trúc sư

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Quang Toàn 1158 14 November, 2014 November 14, 2014
1 vote

Facebook Comments