Posted by

Nguyễn Thị Như Vân

Nguyễn Thị Như Vân
1 vote
Họ tên
:
Nguyễn Thị Như Vân
Nghề nghiệp
:
Giảng viên
Chuyên môn
:

Quản lý năng lượng

Đơn vị công tác
:
Khoa Quản lý năng lượng và Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế, Trường đại học Điện lực
Kinh nghiệm
:

Từ năm 2005 đến nay, bà là giảng viên của Khoa Quản lý Năng lượng - Đại học Điện lực. Ngoài công việc giảng dạy bà cũng tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp Bộ, cấp ngành và cấp trường. Một số dự án mà bà tham gia như: "Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp Việt Nam (02 doanh nghiệp)" (2012); "Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho ngành cao su và ngành dệt" (2009), "Xây dựng phương pháp kiểm toán năng lượng và áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng tiết kiệm năng lượng tại Đại học Điện lực" (2005-2006). Lĩnh vực nghiên cứu của bà bao gồm: Phát triển ngành Điện/Năng lượng, Bảo tồn và Quản lý Năng lượng, Hoạch định phát triển ngành điện lực, Tối ưu hóa việc vận hành ngành điên, Năng lượng tái tạo.

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Thị Như Vân 1033 09 March, 2015 March 9, 2015
1 vote

Facebook Comments