Posted by

Nguyễn Thu Nhàn

Nguyễn Thu Nhàn
1 vote
Họ tên
:
Nguyễn Thu Nhàn
Nghề nghiệp
:
Quản lý dự án
Chuyên môn
:

NA

Đơn vị công tác
:
Tập đoàn tài chính quốc tế
Kinh nghiệm
:

Bà Nguyễn Thu Nhàn công tác tại Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) với 4 năm hoạt động trong lĩnh vực cải cách quy định. Bà Nhàn hiện đang phụ trách dự án công trình xanh tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại IFC, Bà Nhàn đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho dự án do UNDP tài trợ tại Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhằm hỗ trợ năng lực thương thảo và xây dựng pháp luật.

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Thu Nhàn 1029 05 November, 2014 November 5, 2014
1 vote

Facebook Comments