Posted by

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên
3 votes
Họ tên
:
Nguyễn Trung Kiên
Nghề nghiệp
:
Giám đốc điều hành
Chuyên môn
:

Thạc sỹ về Quản lý kiến trúc, Kiến trúc sư, chuyên gia tư vấn công trình xanh (LOTUS)

Đơn vị công tác
:
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt (VILANDCO)
Kinh nghiệm
:

Các dự án điển hình đã thực hiện:
3/2014 - Trụ sở Trung tâm lưu ký chứng khoán, Hà Nội - Tư vấn thiết kế công trình xanh & chứng nhận LOTUS
3/2014 - Khách sạn và căn hộ cho thuê số 2 Tây Hồ, Hà Nội - Tư vấn thiết kế công trình xanh & chứng nhận LOTUS
1/2014 - Trung tâm triển lãm quy hoạch TPHCM - Tư vấn chứng nhận LOTUS
2014 Siêu thị BIG C Hạ Long, Quảng Ninh - Chuyên gia đánh giá Công trình xanh (VGBC)
2013 Tòa nhà Vietin Bank, Hà Nội - Tư vấn cho nhà thầu cung cấp & lắp đặt thiết bị M&E
2012 Trụ sở văn phòng Liên Hợp Quốc, Hà Nội - Chuyên gia đánh giá công trình xanh (VGBC)
2013 Siêu thị Big C Green Square, Bình Dương - Chuyên gia đánh giá Công trình xanh (VGBC)
2013 Nhà trẻ Pouchen, Bình Dương - Chuyên gia đánh giá Công trình xanh (VGBC)

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Trung Kiên 1155 06 November, 2014 November 6, 2014
3 votes

Facebook Comments