Posted by

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Văn Chính
1 vote
Họ tên
:
Nguyễn Văn Chính
Nghề nghiệp
:
Giám đốc kỹ thuật
Chuyên môn
:

Quản lý, giám sát, phân công kế hoạch bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống đảm bảo vận hành trong điều kiện tốt và tuổi thọ cao. Có hiểu biết chuyên sâu và áp dụng thành công nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Đơn vị công tác
:
Khách sạn Sheraton Hà Nội
Kinh nghiệm
:

2005 – Nay: Làm việc tại khách sạn Sheraton Ha Noi - Giám đốc kỹ thuật
1995 – 2005: Làm việc tại khách sạn Daewoo - Giám đốc kỹ thuật
1993 – 1995: Làm việc tại khách sạn Saigon - Giám đốc kỹ thuật
1990 – 1992: Làm việc tại International Club of Vina Group (Hồng Kông) - Giám đốc kỹ thuật
1987 – 1989: Làm việc cho công ty Marubeny (Nhật Bản) tại Iraq - Kỹ sư cơ khí

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Văn Chính 954 14 November, 2014 November 14, 2014
1 vote

Facebook Comments