Posted by

Nicolas Jallade

Nicolas Jallade
5 votes
Họ tên
:
Nicolas Jallade
Nghề nghiệp
:
Phụ trách các hoạt động năng lượng sạch và công trình xanh
Chuyên môn
:

Phụ trách các hoạt động năng lượng sạch và công trình xanh

Đơn vị công tác
:
Tập đoàn ARTELIA
Kinh nghiệm
:

Ông có kinh nghiệm về quản lý dự án thông qua một dự án tiếp cận năng lượng quy mô lớn với các giải pháp tái tạo, do một INGO của Pháp hỗ trợ tại miền Nam Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều dự án năng lượng mặt trời (trong khâu quy hoạch, đào tạo thiết kế, chuyên môn hệ thống) và trong quá trình công tác luôn nỗ lực nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các vấn đề bảo toàn, hệu quả năng lượng. Sau đó,ông được bổ nhiệm đứng đầu Ban hiệu quả năng lượng của Sogreah. Ông từng tham gia viết một số sách cẩm nang về các vấn đề năng lượng liên quan đến công trình ở vùng khí hậu nhiệt đới (Reunion) và lục địa (Pari). Ông Nicolas bắt đầu công tác tại Việt Nam từ tháng 8/2011, phụ trách các hoạt động năng lượng (sạch) và công trình xanh của ARTELIA

Website
:

0 Comments Off on Nicolas Jallade 1047 02 April, 2014 April 2, 2014
5 votes

Facebook Comments