Posted by

Patrick Bivona

Patrick Bivona
3 votes
Họ tên
:
Patrick Bivona
Nghề nghiệp
:
NA
Chuyên môn
:

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng

Đơn vị công tác
:
Artelia
Kinh nghiệm
:

Patrick Bivona hiện đã hoàn thành khóa Thạc sỹ kiến trúc, môi trường, năng lượng tại Trung tâm công nghệ Thay thế và Đại học Đông Luân Đôn, Anh. Nghiên cứu của ông sử dụng mô hinh mô phỏng nhiệt để đánh giá tác động của các giải pháp bảo toàn năng lượng nhà ở tại TP Hồ Chí Minh. Ông hiện làm việc tại Việt Nam. Từ tháng 9/2012, ông công tác tại hãng Artelia trong một số dự án từ sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, chứng nhận chất lượng công trình xanh đến năng lượng tái sinh, trong đó chú trọng khâu xây dựng mô hình, mô phỏng.

Website
:

0 Comments Off on Patrick Bivona 861 02 April, 2014 April 2, 2014
3 votes

Facebook Comments