Posted by

Remco van Stappershoef

Remco van Stappershoef
1 vote
Họ tên
:
Remco van Stappershoef
Nghề nghiệp
:
Quản lý dự án
Chuyên môn
:

Tư vấn phát triển năng lượng và doanh nghiệp

Đơn vị công tác
:
NA
Kinh nghiệm
:

Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong hoạch định, quản lý, hỗ trợ và phát triển kinh doanh, hiện đang làm việc cho ty đa quốc gia và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực phi lợi nhuận, ông là quản lý dự án tại Uganda, chủ yếu tập trung trong việc phát triển các dự án tạo thu nhập.

Website
:

0 Comments Off on Remco van Stappershoef 1124 05 November, 2014 November 5, 2014
1 vote

Facebook Comments