Posted by

Sylvie Lam

Sylvie Lam
3 votes
Họ tên
:
Sylvie Lam
Nghề nghiệp
:
Phó Giám đốc
Chuyên môn
:

NA

Đơn vị công tác
:
Trung tâm Phát triển Năng Lượng (EDEC)
Kinh nghiệm
:

Bà là Trung tâm Phát triển Năng lượng (EDEC), một tổ chức tư nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển bền vững thông qua khai thác năng lượng tái sinh. Bà có bằng Tiến sỹ Ngôn ngữ học so sánh, Đại học Sherbrooke (Quebec, Canada). Ở Việt Nam, từ năm 2006, bà đã tham gia chương trình nâng cao năng lực cho giáo viên Việt Nam và khuyến khích sử dụng tiếng Pháp của NGO Pháp I'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) cho đến năm 2009, trước khi tham gia chương trình Đầu tư, Phát triển Năng lượng mặt trời Bách khoa với vị trí Trưởng phòng Nhân sự, Quan hệ Quốc tế từ 3 năm nay.

Website
:

0 Comments Off on Sylvie Lam 1141 07 April, 2014 April 7, 2014
3 votes

Facebook Comments