Posted by

Trần Bình Minh

Trần Bình Minh
2 votes
Họ tên
:
Trần Bình Minh
Nghề nghiệp
:
Phát triển dự án
Chuyên môn
:

Tiết kiệm năng lượng ở các nước đang phát triển

Đơn vị công tác
:
Fairventures Worldwide FVW
Kinh nghiệm
:

Bà Trần Bình Minh là chuyên gia phát triển dự án của tổ chức Fariventures Worldwide FVW, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Vai trò của bà hiện nay là xây dựng, gây quỹ cho các dự án thúc đẩy mô hình xây dựng bền vững ở các nước đang phát triển. Bà tốt nghiệp Đại học Xây dựng Việt Nam, có bằng Thạc sỹ Quản lý dự án quốc tế của Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart, Đức và bằng MBA Đại học John Moores, Liverpool, Anh. Lĩnh vực công tác nghiên cứu chính của bà là tìm giải pháp khắc phục các trở ngại thị trường về áp dụng mô hình tiết kiệm năng lượng công trình ở các nước đang phát triển

Website
:

0 Comments Off on Trần Bình Minh 1002 02 April, 2014 April 2, 2014
2 votes

Facebook Comments