Posted by

Trần Thành Vũ

Trần Thành Vũ
4 votes
Họ tên
:
Trần Thành Vũ
Nghề nghiệp
:
Chuyên gia mô phỏng năng lượng và vật lý công trình
Chuyên môn
:

Mô phỏng năng lượng

Đơn vị công tác
:
Winrock – USAID. Chương trình năng lượng sạch – hỗ trợ Bộ Xây Dựng về công trình xanh và hiệu quả năng lượng
Kinh nghiệm
:

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2011 và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Cảnh quan và Kiến trúc tại Bordeaux, Pháp. Hiện nay, Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc và thiết kế năng lượng công trình. Tư vấn xây dựng cho nhiều dự án tại Việt Nam và các dự án quốc tế cho Quy chuẩn năng lượng công trình quốc gia, tính toán khí nhà kính ... Thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực bất động sản và am hiểu phương thức để một dự án xây dựng hoạt động trơn tru và hiệu quả trong bối cảnh của Việt Nam .

Website
:

0 Comments Off on Trần Thành Vũ 1314 06 November, 2014 November 6, 2014
4 votes

Facebook Comments