Posted by

Yannick Millet

Yannick Millet
2 votes
Họ tên
:
Yannick Millet
Nghề nghiệp
:
Tư vấn thiết kế và xây dựng hiệu quả năng lượng
Chuyên môn
:

Phát triển bền vững

Đơn vị công tác
:
DANIDA funded project
Kinh nghiệm
:

Ông từng làm việc trong lĩnh vực công nghiệp trên một số cương vị quản lý. Nhờ kinh nghiệm làm việc ở vị trí Tổng giám đốc của một trong những hãng thi công dịch vụ Cơ điện nước ngoài hàng đầu mà ông có điều kiện tích lũy kiến thức, hiểu biết sâu về ngành xây dựng ở Việt Nam. Sau gần 4 năm làm việc, ông quyết định đi sâu vào lĩnh vực phát triển bền vững và tham gia Hội đồng Công trình xanh Việt Nam với cương vị Giám đốc điều hành từ đầu năm 2009. Công việc của ông ở VGBC chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nền tảng trao đổi quốc gia cho tất cả các bên liên quan để trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy, tuyên truyền, vận động về xây dựng bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, ông còn tham gia giám sát Việc xây dựng, triển khai hệ quy chuẩn công trình xanh Việt Nam (bộ công cụ đánh giá LOTUS) thông qua một số dự án chứng nhận chất lượng thí điểm, cũng như các chương trình nâng cao năng lực/đào tạo liên quan, thực hiện cùng doanh nghiệp, viện trường và nhà nước. Gần đây, trong khuôn khổ Hội Doanh nghiệp Việt Nam Phát triển Bền vững (VBCS-VCCI), ông giữ vai trò trưởng nhóm soạn thảo, trình bày các đề xuất trong chương "Xây dựng", nhằm hỗ trợ văn phòng Thủ tướng Chính phủ trong soạn thảo chương "Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam".

Website
:

0 Comments Off on Yannick Millet 1106 07 April, 2014 April 7, 2014
2 votes

Facebook Comments