Posted by

Hợp tác Autodesk và E4G.org

Từ ngày 02.04.2014, E4G.org – Asia Green Buildings Database and Network (E4G) đã chính thức trở thành đối tác của Autodesk Sustainability Workshop tại Việt Nam.

autodesk-logo-rgb-color-logo-black-text-large

Autodesk Sustainability Workshop (ASW) là một trang mạng cung cấp kiến thức về các nguyên lý và giải pháp ứng dụng bền vững trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và kỹ thuật.  Trên trang của ASW, bạn đọc có thể tìm thấy những video ngắn và hấp dẫn, các bài viết về thiết kế bền vững đi đôi với các ví dụ điển hình và các bài hướng dẫn do ASW cung cấp.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2010, trang mạng của ASW đã có hơn 1,3 triệu lượt truy cập. Đồng thời, đã có hàng trăm nhà giáo dục và học viện trên toàn thế giới đã kết hợp các tài liệu trên vào giáo trình giảng dạy.

Từ ngày 03.04.2014 E4G sẽ biên dịch và đưa dần các bài viết của Autodesk Sustainability Workshop lên trang mạng và các kênh thông tin của mình để phục vụ bạn đọc theo giấy phép CC BY-NC-SA 3.0.

0 0 954 02 April, 2014 Chưa phân loại April 2, 2014
0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments