Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Đo lường tiêu thụ năng lượng của công trình

Nhờ nhận biết được cách đo năng lượng sử dụng trong công trình, nó sẽ giúp chúng ta đặt ra các mục tiêu tốt hơn về hiệu suất năng lượng. Cường độ sử dụng năng lượng (Energy Use Intensity – EUI) chuẩn hóa năng lượng sử dụng theo diện tích…

Phụ tải chiếu sáng và thiết bị

Các thiết bị chiếu sáng, điều hòa thông gió (HVAC), bình nước nóng và các thiết bị gia dụng đều tiêu thụ năng lượng hoặc là điện năng hoặc là nhiên liệu. Đây là những thiết bị có vai trò quan trọng, cần phải được thừa nhận một cách hợp…

Phụ tải nhiệt

Phụ tải nhiệt là năng lượng mà hệ thống điều hòa thông gió HVAC cần để bổ sung thêm hay loại bỏ đi trong một không gian nhằm mang lại sự tiện nghi cho người cư trú. Việc lựa chọn hệ thống HVAC hợp lý đòi hỏi phải nắm bắt…

Tải năng lượng của công trình

Tải năng lượng là mức năng lượng cần thiết cho công trình của bạn. Năng lượng này có thể được cấp từ điện, nhiên liệu hay các phương pháp thụ động. Tải công trình có thể là một khái niệm tương đối phức tạp để có thể hiểu được nó…

Các dòng nhiệt năng bên trong công trình

Nhân tố cơ bản để để tạo ra sự hiệu quả năng lượng trong công trình là nắm rõ các dòng nhiệt cơ bản do dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Hơi ẩm cũng rất quan trọng vì hơi ẩm có chứa nguồn năng lượng như là “nhiệt ẩn”….

Các giải pháp mới đăng