Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Chất lượng không khí bên trong công trình

Bên cạnh yếu tố về tiện nghi nhiệt, chất lượng không khí trong nhà còn là tiêu chí yêu cầu thành phần hóa học của không khí trong nhà cần đảm bảo sạch và tươi. Điều này đồng nghĩa với việc cần tránh các chất ô nhiễm hóa học, hạt,…

Các giải pháp mới đăng