Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Kiểm soát độ ẩm

Sương mù là hình thái cực đoan của độ ẩm Hệ thống kiểm soát độ ẩm thêm hoặc triệt tiêu hơi nước của không khí bên trong công trình để đảm bảo nó ở mức độ ẩm thích hợp. Kiểm soát độ ẩm có vai trò quan trọng bởi 3…

Các giải pháp mới đăng