Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Phân vùng và thiết bị phân bổ không khí

Phần lớn các hệ thống HVAC làm nóng hoặc làm mát không khí cưỡng bức. Thành phần và sự bố trí của thiết bị phân bổ không khí cơ khí là điều quan trọng bởi chúng có thể cải thiện cả sự tiện nghi và giảm mức năng lượng sử…

Thiết kế và bố trí hệ thống HVAC

Song song với việc lựa chọn trang thiết bị, bạn sẽ muốn cấu hình nó trong khuôn khổ thiết kế của bạn để nó hoạt động với hiệu quả cao nhất trong khi vẫn đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng. Nguồn: http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/hvac-design-and-layout Giấy phép: CC BY-NC-SA 3.0

Các giải pháp mới đăng