Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Phân vùng và thiết bị phân bổ không khí

Phần lớn các hệ thống HVAC làm nóng hoặc làm mát không khí cưỡng bức. Thành phần và sự bố trí của thiết bị phân bổ không khí cơ khí là điều quan trọng bởi chúng có thể cải thiện cả sự tiện nghi và giảm mức năng lượng sử…

Các giải pháp mới đăng