Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống HVAC

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống HVAC (O&M) là hoạt động nhằm giữ hệ thống cơ khí bên trong công trình hoạt động ở hiệu suất tối đa trong suốt vòng đời công trình. Lựa chọn của người thiết kế có thể làm cho việc duy trì hệ thống…

Hệ thống điều khiển cho tiện nghi nhiệt

Hệ thống điều khiển cho tiện nghi nhiệt là các cảm biến và bộ điều khiển như: thiết bị điều nhiệt, điều ẩm, rèm cơ học, cửa sổ cơ học hoặc lỗ mở thông gió và tất cả các hệ thống tự động khác với chức năng giữ cho không…

Điều khiển và vận hành hệ thống HVAC

Ngay cả khi đã lựa chọn được thiết bị, thiết kế được hệ thống và xây dựng công trình – đây mới chỉ là bước đầu trong việc hướng tới công trình hiệu quả cao. Cần có được sự dễ dàng và thuận tiện cho người quản lý lẫn người…

Các giải pháp mới đăng