Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Hệ thống điều khiển cho tiện nghi nhiệt

Hệ thống điều khiển cho tiện nghi nhiệt là các cảm biến và bộ điều khiển như: thiết bị điều nhiệt, điều ẩm, rèm cơ học, cửa sổ cơ học hoặc lỗ mở thông gió và tất cả các hệ thống tự động khác với chức năng giữ cho không…

Các giải pháp mới đăng