Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống HVAC

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống HVAC (O&M) là hoạt động nhằm giữ hệ thống cơ khí bên trong công trình hoạt động ở hiệu suất tối đa trong suốt vòng đời công trình. Lựa chọn của người thiết kế có thể làm cho việc duy trì hệ thống…

Các giải pháp mới đăng