Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thông gió về đêm

Phương pháp thông gió về đêm (Night-Purge Ventilation hay “night flushing”) giữ cửa sổ và các lỗ mở thông gió thụ động khác đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để đưa không khí ấm ra khỏi tòa nhà và làm mát khối nhiệt trong công trình cho…

Thông Gió Tự Nhiên Theo Phương Ngang

Thông gió tự nhiên là một dạng thông gió thụ động, dùng áp lực từ gió (hoặc chênh lệch áp khí cục bộ) để đẩy không khí đi qua tòa nhà. Thông gió tự nhiên là phương pháp thông gió và làm mát thụ động dễ dàng nhất, phổ biết…

Thông gió tự nhiên

Thông gió tự nhiên, hay còn gọi là hệ thống thông gió thụ động, nghiên cứu áp dụng sự chuyển động của luồng không khí bên ngoài nhà và chênh lệch áp suất giữa các luồng không khí nhằm làm mát và đảm bảo thông thoáng cho ngôi nhà một…

Trombe tường và đính kèm Sunspace

Tường Trombe là một dạng hệ thống thu nhiệt mặt trời gián tiếp, mặc dù không phổ biến, đây là một ví dụ tốt về sử dụng kết hợp vật thể có tính tích tỏa nhiệt, cùng với việc thu nhận nhiệt mặt trời và sử dụng đúng các đặc…

Khối nhiệt

Khối nhiệt là khả năng kháng lại sự thay đồi nhiệt độ của vật liệu. Các vật thể có khối nhiệt cao hấp thụ và giữ nhiệt. Khối nhiệt rất quan trọng trong thiết kế sưởi ấm thụ động bằng năng lượng mặt trời, nhất là tại các nơi có…

Các giải pháp mới đăng