Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Hướng nhà

Các hướng nhà khác nhau Hướng đơn giản là những gì la bàn hướng theo mặt nhà. Liệu nó có phải đối diện trực tiếp phía nam? Hay là 80° đông- đông bắc? Cùng với thiết kế hình khối tổng thể (massing), xác định hướng là bước quan trọng nhất…

Các giải pháp mới đăng