Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Khối thể tích tổng thể

Khối thể tích tổng thể được quyết định bởi hình dạng và kích cỡ tổng thể của công trình. Liệu công trình sẽ cao hay thấp, dài hay ngắn, có nhiều lỗ rỗng hay là một khối đặc? Khổi thể tích tổng thể hợp lý sẽ sử dụng hình dạng…

Các giải pháp mới đăng