Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Làm mát không khí thụ động

Trong điều kiện khí hậu nóng, thông thường cần ngăn không khí ngoài nhà lưu thông vào trong tòa nhà mà không sử dụng điều hòa dưới điều kiện nóng bức vào ban ngày. Tuy nhiên, thông gió tự nhiên vẫn có thể là một giải pháp, thậm chí trong…

Các giải pháp mới đăng