Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thông gió về đêm

Phương pháp thông gió về đêm (Night-Purge Ventilation hay “night flushing”) giữ cửa sổ và các lỗ mở thông gió thụ động khác đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để đưa không khí ấm ra khỏi tòa nhà và làm mát khối nhiệt trong công trình cho…

Thông Gió Tự Nhiên Theo Phương Ngang

Thông gió tự nhiên là một dạng thông gió thụ động, dùng áp lực từ gió (hoặc chênh lệch áp khí cục bộ) để đẩy không khí đi qua tòa nhà. Thông gió tự nhiên là phương pháp thông gió và làm mát thụ động dễ dàng nhất, phổ biết…

Thông gió tự nhiên

Thông gió tự nhiên, hay còn gọi là hệ thống thông gió thụ động, nghiên cứu áp dụng sự chuyển động của luồng không khí bên ngoài nhà và chênh lệch áp suất giữa các luồng không khí nhằm làm mát và đảm bảo thông thoáng cho ngôi nhà một…

Thông gió ống khói và nguyên lý Bernoulli

Khối không khí ở trên cao có áp suất thấp khơn có thể đẩy gió qua công trình một cách thụ động. Thông gió ống khói lẫn thông gió bởi nguyên lý Bernoulli đều là thông gió thụ động sử dụng sự chênh lệch áp suất không khí để đẩy…

Các giải pháp mới đăng