Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thông gió về đêm

Phương pháp thông gió về đêm (Night-Purge Ventilation hay “night flushing”) giữ cửa sổ và các lỗ mở thông gió thụ động khác đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để đưa không khí ấm ra khỏi tòa nhà và làm mát khối nhiệt trong công trình cho…

Các giải pháp mới đăng