Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thông Gió Tự Nhiên Theo Phương Ngang

Thông gió tự nhiên là một dạng thông gió thụ động, dùng áp lực từ gió (hoặc chênh lệch áp khí cục bộ) để đẩy không khí đi qua tòa nhà. Thông gió tự nhiên là phương pháp thông gió và làm mát thụ động dễ dàng nhất, phổ biết…

Các giải pháp mới đăng