Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Trombe tường và đính kèm Sunspace

Tường Trombe là một dạng hệ thống thu nhiệt mặt trời gián tiếp, mặc dù không phổ biến, đây là một ví dụ tốt về sử dụng kết hợp vật thể có tính tích tỏa nhiệt, cùng với việc thu nhận nhiệt mặt trời và sử dụng đúng các đặc…

Khối nhiệt

Khối nhiệt là khả năng kháng lại sự thay đồi nhiệt độ của vật liệu. Các vật thể có khối nhiệt cao hấp thụ và giữ nhiệt. Khối nhiệt rất quan trọng trong thiết kế sưởi ấm thụ động bằng năng lượng mặt trời, nhất là tại các nơi có…

Các giải pháp mới đăng