Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Kiểm soát Rò rỉ và Độ ẩm

Nước cũng có thể đi vào công trình qua lớp vỏ – ở trạng thái lỏng và hơi. Sự rò rỉ không mong muốn có thể là nguyên nhân chính cho vấn đề này. Điều này phụ thuộc vào sự di chuyển của hơi nước. Cần phải giải quyết vấn…

Che nắng và chuyển hướng ánh sáng mặt trời

Che nắng là việc sử dụng các yếu tố công trình nhằm tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp nhằm tránh hấp thu quá nhiều ánh sáng hay nhiệt mặt trời. Chuyển hướng ánh sáng là việc sử dụng các yếu tố công trình để đưa ánh sáng đến những…

Cách bố trí và diện tích ô cửa

“Ô cửa” đề cập đến bất cứ nguồn ánh sáng tự nhiên nào, gồm có cửa sổ, giếng trời, các lỗ mở và bất cứ bề mặt trong suốt hoặc mờ khác. Cách bố trí và diện tích ô cửa rất quan trọng bởi vì việc sử dụng khéo léo…

Cửa sổ hiệu suất cao

Cửa sổ có cấu tạo lớp phủ low-e, phim truyền sáng chọn lọc, lấp đầy khí trơ và cản nhiệt có thể đạt hiệu suất năng lượng cao hơn. Hiệu ứng toàn phần của các tính năng này là làm giảm hệ số U, và sự lựa chọn đúng các…

Cửa sổ và đặc tính của kính

Thiết kế bố trí cửa (cửa sổ, cửa mái, v.v…) đòi hỏi sự chú ý đặc biệt bởi sự đa dạng của các bộ phận công trình hiện có và một số vai trò  quan trọng của cửa sổ. Có lẽ yếu tố nhiệt là quan trọng nhất do chúng…

Các giải pháp mới đăng