Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Cách bố trí và diện tích ô cửa

“Ô cửa” đề cập đến bất cứ nguồn ánh sáng tự nhiên nào, gồm có cửa sổ, giếng trời, các lỗ mở và bất cứ bề mặt trong suốt hoặc mờ khác. Cách bố trí và diện tích ô cửa rất quan trọng bởi vì việc sử dụng khéo léo…

Các giải pháp mới đăng