Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Cửa sổ hiệu suất cao

Cửa sổ có cấu tạo lớp phủ low-e, phim truyền sáng chọn lọc, lấp đầy khí trơ và cản nhiệt có thể đạt hiệu suất năng lượng cao hơn. Hiệu ứng toàn phần của các tính năng này là làm giảm hệ số U, và sự lựa chọn đúng các…

Các giải pháp mới đăng