Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Cửa sổ và đặc tính của kính

Thiết kế bố trí cửa (cửa sổ, cửa mái, v.v…) đòi hỏi sự chú ý đặc biệt bởi sự đa dạng của các bộ phận công trình hiện có và một số vai trò  quan trọng của cửa sổ. Có lẽ yếu tố nhiệt là quan trọng nhất do chúng…

Các giải pháp mới đăng