Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Tiện nghi của người sử dụng

Các công trình được thiết kế để phục vụ con người,  và những người con người này luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ nào đó – từ chăm sóc gia đình, hoạt động văn phòng hay sản xuất một sản phẩm. Công trình cần phải giúp…

Các công trình xây mới và công trình hiện có

Cải tạo công trình xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các công trình mới chỉ thay thế hay bổ sung thêm một tỷ lệ rất nhỏ vào số lượng công trình hiện có mỗi năm. Thông thường cải tạo công trình hiện có cần tới chi phí…

Các giai đoạn thiết kế công trình xanh

Quá trình xây dựng đã được đúc rút qua hàng ngàn năm. Mặc dù quy trình mỗi dự án là khác nhau không đáng kể, các dự án thường được phát triển qua một số giai đoạn chính sau đây. Quan trọng là ta phải biết đúng loại và mức…

Công trình và sử dụng tài nguyên

Các công trình sử dụng năng lượng, vật liệu, nước và đất để tạo ra môi trường sống cho những người sinh sống và làm việc trong đó. Tất cả các yếu tố này đều tiêu tốn chi phí – và có tác động đến môi trường. 1. Sử dụng…

Công trình cân bằng về năng lượng – Net Zero Energy Buildings

Mục tiêu ngày càng phổ biến cho công trình xanh là đạt được mức cân bằng về năng lượng Net Zero Energy Buildings – nghĩa là công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo ra năng lượng tại chỗ đủ để cân bằng với nhu cầu năng lượng tiêu…

Các giải pháp mới đăng