Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Công trình cân bằng về năng lượng – Net Zero Energy Buildings

Mục tiêu ngày càng phổ biến cho công trình xanh là đạt được mức cân bằng về năng lượng Net Zero Energy Buildings – nghĩa là công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo ra năng lượng tại chỗ đủ để cân bằng với nhu cầu năng lượng tiêu…

Các giải pháp mới đăng