Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Năng lượng gió

Năng lượng gió sử dụng lực đẩy của gió để làm motor chạy và sản sinh ra điện năng. Thiết bị phát điện từ gió thường được gọi là “turbine gió” hoặc đơn giản là “cối xay gió”. Năng lượng gió có thể hữu dụng cho các địa điểm có…

Các giải pháp mới đăng