Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Nước nóng năng lượng mặt trời

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời sản sinh nhiệt từ ánh sáng mặt trời. Hệ thống này cũng được gọi là hệ thống “nhiệt mặt trời” mặc dù nó có thể chỉ một khái niệm khác là máy phát điện từ hơi nước nung nóng bằng năng lượng…

Các giải pháp mới đăng