Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Pin năng lượng mặt trời

Pin năng lượng mặt trời (PVs), hay theo tên thường gọi là “năng lượng mặt trời” có khả năng sản xuất điện năng trực tiếp từ ánh nắng mặt trời. Đây là loại hình sản xuất năng lượng sạch tại chỗ phổ biến nhất bởi nó có thể sản xuất…

Các giải pháp mới đăng