Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Biểu đồ nhiệt ẩm

Xem xét biểu đồ nhiệt ẩm của một địa điểm nhất định sẽ mang tới những thông tin về nhiệt độ (bầu khô, bầu ướt) và độ ẩm (tương đối, tuyệt đối). Mặc dù mới nhìn, biểu đồ trông có vẻ phức tạp nhưng khi nắm được cách các đại…

Chương trình và lịch trình hoạt động cho công trình

Chương trình hoạt động của công trình mô tả dự án thông qua việc chỉ ra mong muốn, điều kiện và mục tiêu của dự án. Chương trình này thông thường được định nghĩa bởi chủ sở hữu công trình nhưng một điều không kém quan trọng là có sự…

Khu vực xung quanh khu đất xây dựng

Môi trường xung quanh của một công trình thường làm thay đổi các hình thái thời tiết tác động đến công trình đó bởi các công trình hoặc cây cối gần đó có thể chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào và thay đổi các hình thái gió. Vì vậy,…

Khu đất xây dựng

Khu đất xây dựng và đặc thù vận hành công trình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tải năng lượng mà bạn sẽ cần phải quản lý, lựa chọn những chiến lược thiết kế thụ động phù hợp nhất, và các giải pháp giúp công trình hài hòa…

Tiện nghi nhiệt của con người

Các công trình hiệu quả về năng lượng chỉ hiệu quả khi những người sử dụng cảm thấy tiện nghi thoải mái. Nếu thấy không thoải mái thì sau đó họ sẽ lựa chọn những giải pháp và phương tiện để sưởi ấm hoặc làm mát phòng chủ động như…

Các giải pháp mới đăng