Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Chương trình và lịch trình hoạt động cho công trình

Chương trình hoạt động của công trình mô tả dự án thông qua việc chỉ ra mong muốn, điều kiện và mục tiêu của dự án. Chương trình này thông thường được định nghĩa bởi chủ sở hữu công trình nhưng một điều không kém quan trọng là có sự…

Khu vực xung quanh khu đất xây dựng

Môi trường xung quanh của một công trình thường làm thay đổi các hình thái thời tiết tác động đến công trình đó bởi các công trình hoặc cây cối gần đó có thể chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào và thay đổi các hình thái gió. Vì vậy,…

Khu đất xây dựng

Khu đất xây dựng và đặc thù vận hành công trình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tải năng lượng mà bạn sẽ cần phải quản lý, lựa chọn những chiến lược thiết kế thụ động phù hợp nhất, và các giải pháp giúp công trình hài hòa…

Các giải pháp mới đăng