Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Khu vực xung quanh khu đất xây dựng

Môi trường xung quanh của một công trình thường làm thay đổi các hình thái thời tiết tác động đến công trình đó bởi các công trình hoặc cây cối gần đó có thể chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào và thay đổi các hình thái gió. Vì vậy,…

Các giải pháp mới đăng